GOPS. Konferencja inauguracyjna

Dnia 19 kwietnia 2013 roku odbyła się konferencja inauguracyjna rozpoczynająca realizację projektu systemowego “Gmina Brzozie dla mieszkańców i z mieszkańcami” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem konferencji było omówienie założeń projektowych oraz planowanych działań.

Uczestnikami konferencji byli: Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Anna Raczkowska, Pani Dyrektor firmy szkoleniowej Ewa Kotowska-Wyrwas, 21 beneficjentów projektu oraz zespół projektowy: Pani Arleta Skowrońska – specjalista pracy socjalnej, Pani Sabina Otka – pracownik socjalny.

Podczas konferencji zostały przybliżone uczestnikom założenia projektu systemowego, oraz omówione warsztaty/kursy, które będą realizowane w ramach projektu min: kurs opiekun osób starszych i niepełnosprawnych, kurs prawo jazdy kat. B, kurs kas fiskalnych, kurs komputerowy, w środowisku rodzinnym, warsztaty w zakresie podniesienia kompetencji społeczno-zawodowych. Uczestnicy konferencji otrzymali catering oraz materiały promocyjne w tym gadżety oraz harmonogramy szkoleń.