GOPS. Konferencja podsumowująca projekt

W dniu 5 grudnia 2012 roku w Szkole Podstawowej w Brzoziu odbyła się konferencja podsumowującą realizację projektu systemowego pt: “Gmina Brzozie dla mieszkańców i z mieszkańcami”

Podczas konferencji został zaprezentowany pokaz multimedialny podsumowujący realizację projektu, co wspólnym wysiłkiem beneficjentów udało się osiągnąć dzięki realizacji projektu. Konferencja ta była również okazją do podziękowania wszystkim za wysiłek włożony w realizację projektu oraz wprowadzenie w życie pomysłów na tworzenie rynku pracy otwartego dla wszystkich.

Podczas konferencji uczestnicy projektu otrzymali:

 • Dyplomy za udział w projekcie systemowym pt Gmina Brzozie dla mieszkańców i z mieszkańcami
 • Zaświadczenia o uczestniczeniu:
 1. Warsztatów:
  – w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych ? 24 h ? 21 osób w tym 15 osób w ramach kontraktu socjalnego oraz 6 osób w ramach Programu Aktywności Lokalnej
  – wspierające aktywizację zawodową ? 24 h ? 21 osób w tym 15 osób w ramach kontraktu socjalnego oraz 6 osób w ramach Programu Aktywności Lokalnej
  – metod pracy w środowisku rodzinnym ? 16 h ? 6 osób w ramach Programu Aktywności Lokalnej
 2. Kursów:
  – prawo jazdy kat. B ? 60 h ? 2 osoby w ramach kontraktu socjalnego 
  – wykonywania ozdób z filcu ? 48 h ? 13 osób w ramach kontraktu socjalnego 
  – opiekun osób starszych i niepełnosprawnych ? 90 h ? 6 osób w ramach Programu Aktywności Lokalnej
 • Płytę DVD z pamiątkowymi zdjęciami z realizacji projektu systemowego

Wszyscy uczestnicy konferencji podsumowującej realizację projektu systemowego zostali zaproszeni na poczęstunek.

Zorganizowanie konferencji zostało współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.