GOPS. Kurs na prawo jazdy kat. B

W ramach realizacji projektu systemowego pt: Gmina Brzozie dla mieszkańców i z mieszkańcami realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (…) w dniach od 13.05.2013 r. do 23.07.2013 r. odbył się kurs na prawo jazdy kat. B.

W ramach realizacji projektu systemowego pt: Gmina Brzozie dla mieszkańców i z mieszkańcami realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w dniach od 13.05.2013 r. do 23.07.2013 r. odbył się kurs na prawo jazdy kat. B – 60 godzin. Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywały się w Ośrodku Szkolenia Kierowców EFEKT w Brodnicy na zlecenie firmy EDUK@TOR z Grudziądza.

Celem kursu było przygotowanie praktyczne i teoretyczne do uzyskania uprawnień do kierowania pojazdem samochodowym.

W kursie uczestniczyło 8 osób w ramach kontraktu socjalnego. Część osób zdała egzamin uzyskując uprawnienia – prawo jazdy kat. B, część obecnie oczekuje na pozytywny wynik egzaminu.