GOPS. Realizacja projektu systemowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu informuje o realizacji projektu systemowego od stycznia do grudnia 2014 r.