Harmonogram zebrań wiejskich

Harmonogram zebrań wiejskich na terenie gminy Brzozie dotyczących podziału funduszu sołeckiego na 2019 r.