Historia też ciekawa

Warto wiedzieć – wieś Sugajno ma korzenie sięgające wczesnego średniowiecza i była przed opanowaniem tych terenów przez Bolesława Chrobrego pruską osada plemienia Sasinów (Zajęcy). 100 lat temu wieś stała się kolejną na tych terenach, które znalazły się m.in. pod opieką św. Floriana, czyli OSP.

Wśród pierwszych druhów OSP Sugajno kroniki wymieniają Bolesława Wiercińskiego, Teodora Kulkowskiego, Juliana Bartnickiego, Juliana Szczygłowskiego, Jakuba Szczygłowskiego, Juliana Piotrowicza oraz Ludwika Wrzoska.

Na przestrzeni stulecia wieś przeżywała różne zdarzenia – dotkliwe i tragiczne. W 1926 roku w lipcu spłonęła oberża Leona Kalisza.

1935 rok określono rokiem pożarów. Spaliła się szopa u Franciszka Piepera, budynki mieszkalne u Władysława Wrzoska i Władysława Siedleckiego, a w 1937 u Jana Boberka. Wszędzie działali skutecznie strażacy ratując ludzi i inwentarz.
W 1945 roku przez wieś przechodził wielki huragan. Zostało przewróconych 10 budynków, tyle samo uszkodzonych, 300 drzew połamanych – tu również strażacy jako pierwsi spieszyli z pomocą.
Obecnie drużyna strażacka OSP Sugajno liczy 19 ochotników. Komendantem jest druh Grzegorz Leśniewski, natomiast prezesem druh Jerzy Milewski.

Kilka słów z historii samej wsi. Otóż lokowanie Sugajna na prawie chełmińskim nastąpiło 21 Lipca 1310 r. Lokacji dokonał prepozyt Kapituły chełmińskiej (przewodniczący kapituły) z siedzibą w Chełmży Volkmar na rzecz poddanego kapituły Grzegorz. Tenże Grzegorz odebrał nadanie wsi Sugajno na zamku Kapituły chełmińskiej w Kurzętniku.
Sugajno miało w 1310 roku 50 włók czyli ok. 840 ha a sam Grzegorz otrzymał 5 włók czyli 84 ha za prawo założenia karczmy, wolny połów w jeziorze, część kar sądowych, 10 lat wolnego od wszelkich opłat na rzecz biskupa. Teren Sugajna skutecznie podbijali Krzyżacy pod koniec XIII w.  Sugajno i okolica w czasach Wielkiej Wojny z Zakonem krzyżackim w 1410 roku zostało zniszczone przez maszerujące od Lidzbarka traktem poprzez Chełsty, Trzcin, Boleszyn, Mroczno na Kurzętnik i z powrotem wojska pod władzą króla polskiego Jagiełły. W czerwcu 1414 wybuchła nowa wojna z Krzyżakami zwana wojną „głodową” i znowu te tereny zostały zniszczone a straty samego Sugajna w 1414 obliczone były na 2000 grzywien, co świadczy o całkowitym zniszczeniu zabudowań i zasiewów.

Sołtys zasadźca miał obowiązek służby wojskowej. W 1596 Szymkowski nabył prawo do istniejącej już karczmy z ogrodem i z prawem ważenia piwa i jego sprzedaży, jak również łowienia ryb latem na jeziorze Sugajno.

W 1885 roku Sugajno liczyło 898 ha, 88 gospodarstw i 450 mieszkańców w tym 20 osób wyznania ewangelickiego, w Sugajnie była czynna szkoła katolicka dwuklasowa i w roku 1925 liczyła 71 uczniów, 2 nauczycieli i jednego ewangelika.

W 1928 Sugajno liczyło 593 mieszkańców a największym właścicielem ziemskim był Bronisław Gross miał 51 ha ziemi. Źródła wymieniają różne zawody mieszkańców Sugajna w 1928 roku: byli zatem m.in. cieśla F. Marchlewicz, kołodzieje: J. Miczyński, W. Rydiel, W. Seroczyński, kowal J. Wrzosek, krawiec J. Szczygłowski, murarze: W. Wrzosek, F. Zakrzewski, szewcy: B. Olszewski. T. Tarnowski.

Powstanie 100 lat temu OSP w Sugajnie było dziełem ludzi związanych z działalnością społeczną, patriotyczną. OSP ogniskowała nie tylko ochotników czuwających nad bezpieczeństwem, zagrożeniem pożarami, dbali oni także o rozwój kultury na wsi.

Gośćmi honorowymi jubileuszu byli generał nadbryg. Zygmunt Politowski, poseł Zbigniew Sosnowski, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy bryg. Waldemar Szrull, przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Leśniewski, wójt Bogusław Błaszkiewicz, prezes Zarządu Oddziału Gminnego Stefan Błaszkiewicz

(wind)

Fot. Nadesłane