Historie z tej ziemi

Pasjonaci poszukujący

Stowarzyszenie Brodnicka Grupa Eksploracyjno-Poszukiwawcza powstało w marcu br., obecnie liczy 28 członków. Połączyła ich wspólna pasja, oraz chęć pogłębiania wiedzy historycznej głównie tej dotyczącej naszego regionu.

W ostatnim czasie głośno jest w mediach o wzmożonej działalności tzw. poszukiwaczy skarbów. Autorzy tych audycji, programów i artykułów z reguły nastawieni są na sensację. Jak rzecz się ma pytamy u źródeł.

– Naszym celem jest prowadzenie jedynie legalnych akcji poszukiwawczych zabytków ruchomych przy użyciu detektorów metali i magnesów neodymowych, a te wymagają zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz właścicieli gruntów – mówi Monika Ostrowska. – Brak wymaganych zezwoleń wiąże się z sankcjami karnymi. Poszukiwania mają na celu nie tylko pozyskanie zabytków, ważny element to także ich precyzyjna lokalizacja za pomocą GPSu. Jest to bardzo istotne podczas odtwarzania kart żywej historii. Tak udokumentowane i naniesione na mapę zabytki przekazywane są do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Materiały te w przyszłości mogą być wykorzystane do dalszych badań w naszym przypadku dotyczących Powstania Listopadowego.

– Od sierpnia tego roku poszukiwania prowadzimy między innymi na terenach gminy Górzno, także Bartniczka, w okolicy miejscowości Bachor – precyzuje Grzegorz Kalisz. – Związane są one z ostatnim aktem Powstania Listopadowego a mianowicie z kapitulacją wojsk polskich. 5 października 1831 roku oddziały powstańcze pod dowództwem gen. dyw. Macieja Rybińskiego przekroczyły granicę Królestwa Polskiego i Prus. Wbrew naszym oczekiwaniom kilka wyjść w teren, które mamy już za sobą, zaowocowało dużą ilością ciekawych artefaktów dotyczących Powstania i nie tylko.

Członkowie brodnickiej grupy eksploracyjn-poszukiwawczej aktywnie uczestniczą w szkoleniach oraz innych spotkaniach tematycznych. Dzięki uprzejmości dr Jadwigi Lewandowskiej mogli wziąć udział w badaniach archeologicznych w Sadłowie i Starorypinie. W czerwcu w Grzmięcej zorganizowali konferencję, w której uczestniczyły osoby związane ze światem poszukiwaczy – archeolodzy, muzealnicy oraz regionaliści. Prelekcję poświęconą odpowiedzialnemu detektoryzmowi wygłosił prezes Mazowieckiego Stowarzyszenia Exploratorzy.pl Robert Wit Wyrostkiewicz. Rezultatem tego spotkania był m.in. artykuł na znanym w środowisku archeologów ogólnopolskim portalu Archeolog.pl pt. „Wyrostkiewicz i dr. Lewandowska o odpowiedzialnym detektoryzmie”. Wywiad z członkiem stowarzyszenia ukazał się także na portalu zdziennikaodkrywcy.pl. Dużym zainteresowaniem cieszy się również strona na portalu społecznościowym facebook, jest już kilkaset polubień i kilka tysięcy odsłon.

Bardzo długo starano się o pomieszczenie, które mogłoby być siedzibą Stowarzyszenia Brodnicka Grupa Eksploracyjno-Poszukiwawcza, miejscem spotkań a zarazem muzeum, które pasjonaci planują otworzyć w najbliższym czasie.

– Pomimo usilnych starań nie udało nam się wyszukać takiego pomieszczenia w Brodnicy – mówi Monika Ostrowska. – Ale udało się! Naprzeciw naszym nomen omen poszukiwaniom wyszedł Wójt Brzozia Bogusław Błaszkiewicz. Otrzymaliśmy lokal do prowadzenia naszej działalności w jednym z budynków samorządowych na terenie gminy Brzozie, gdzie mieściła się kawiarenka internetowa. To Wójt Gminy Brzozie dostrzegł korzyści wynikające z współpracy z naszą grupą. Z naszej strony możemy obiecać, że będziemy starali się promować gminę Brzozie w powiecie a także na arenie ogólnopolskiej.

– Naszym priorytetem obecnie jest otworzenie za zgodą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego muzeum, w którym gromadzić będziemy nie tylko artefakty pozyskane w wyniku poszukiwań, ale także te przekazane przez członków naszego stowarzyszenia i nie tylko (gdyż wielu z nas posiada pamiątki po swoich przodkach i chciałoby aby ujrzały one światło dzienne). Mamy już kilkadziesiąt eksponatów wartych zobaczenia – dodaje Grzegorz Kalisz.

W gminach i miastach powiatu brodnickiego (oprócz Brodnicy) do tej pory nie powstało żadne udostępnione do zwiedzania muzeum. Istnieją jedynie izby pamięci, bądź też organizowane są wystawy okolicznościowe. Otwarcie muzeum w Brzoziu obok promocji gminy znacząco wpłynie też na edukację dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, co w przyszłości zaowocuje wychowaniem młodych obywateli w duchu patriotycznym.

Członkowie stowarzyszenia, w gronie którego są m.in. księgowa, policjanci, ksiądz, radca prawny, sędzia, stolarz, budowlańcy, pragną serdecznie podziękować za otrzymane wsparcie m.in. wójtowi Bogusławowi Błaszkiewiczowi, burmistrzowi gminy i miasta Górzno Tomaszowi Kinickiemu, masarni Brzozie, oraz regionalistom i historykom, którzy zawsze chętnie dzielą się swoją wiedzą.

Pomimo dotychczas otrzymanego wsparcia potrzeby do realizowania planów stowarzyszenia są bardzo duże. Wszelkie dobra kultury narodowej, które w porę nie zostaną zabezpieczone ulegną zniszczeniu. Wspólnymi siłami można uratować wiele cennych artefaktów i stworzyć pomnik historii. Jeśli ktokolwiek chciałby wesprzeć działalność Stowarzyszenia Brodnicka Grupa Eksploracyjno-Poszukiwawcza (planowany jest zakup profesjonalnego sprzętu do prowadzenia poszukiwań) prosimy o kontakt mailowy: brodnickagrupa@wp.pl bądź telefoniczny (660 631 590, 791 362 778).

(wind)

Fot. Nadesłane