Hufiec Pracy w Brodnicy prowadzi nabór na rok szkolny 2020/2021

ohp - ochotniczy hufiec pracy

DLACZEGO WARTO UCZESTNICZYĆ W OHP ???

Ochotnicze Hufce Pracy zapewniają:

  • Wsparcie w zakresie funkcji opiekuńczo – wychowawczej poprzez objęcie każdego uczestnika opieką wychowawcy hufca,
  • Pomoc w wyborze zawodu- korzystanie z usług doradcy zawodowego,
  • Pomoc w podjęciu praktycznej nauki zawodu – wybór pracodawcy, załatwienie formalności związanych z podjęciem pracy w charakterze młodocianego pracownika,
  • Ofertę zagospodarowania czasu wolnego oraz warunki do rozwijania zainteresowań (koła tematyczne, wycieczki krajowe i zagraniczne, zawody sportowe, konkursy, wydarzenia kulturalne),
  • Monitorowanie postępów w nauce, wsparcie w zakresie nauczania, zajęcia wyrównawcze w przypadku trudności w nauce.

Wszystkie oferowane działania są bezpłatne!!!

Zwycięzcy konkursów otrzymują ciekawe nagrody!!!

Nasi uczestnicy mogą korzystać z następujących form kształcenia:

  • Szkoła Podstawowa dla dorosłych – klasa VII i VIII,
  • Szkoła Branżowa I stopnia,
  • Szkolenie kursowe ( tylko praktyki zawodowe, bez kształcenia ogólnego).

Warunkiem przyjęcia do hufca jest odpowiedni wiek – ukończone 15 lat i nie ukończone 18 lat. Kandydaci do szkoły podstawowej muszą też posiadać skierowanie z poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Zapisy rozpoczęte!!!

Prosimy o pilne podjęcie decyzji celem stworzenia warunków do zorganizowania klas.

Więcej informacji na temat oferty można uzyskać w siedzibie Hufca Pracy:

87 – 300 Brodnica, ul. Przykop 57/6,
tel. 56 4940163, pon.-pt. w godzinach 7:45 – 15:45
oraz na naszej stronie na Facebook : 2-1 Hufiec Pracy w Brodnicy
e-mail 2-1hp.brodnica@ohp.pl

Informujemy o możliwości skorzystania z oferty Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Grudziądzu, który dysponuje internatem z bezpłatnym zakwaterowaniem i wyżywieniem.