I Gala Talentów Gminy Brzozie

24 marca w Gimnazjum w Brzoziu odbyła się I Gala Talentów Gminy Brzozie, którą otworzyła wójt gminy Brzozie Pani Danuta Kędziorska – pomysłodawczyni i gospodarz wieczoru. W swoim przemówieniu pogratulowała nagrodzonym i podziękowała za codzienny trud i zapał, jaki wkładają aby się doskonalić. Wójt Danuta Kędziorska podkreśliła, że sam talent nie wystarczy, trzeba wykazać się pracowitością i determinacją w dążeniu do swoich celów, żeby sukces był możliwy. Nominowani mieszkańcy gminy Brzozie osiągnęli sukcesy nie tylko na szczeblu powiatowym i wojewódzkim, ale także na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Pani wójt w swoim wystąpieniu wskazała, że: „Tworzycie Państwo nowoczesną gminę i sprawiacie , że ja jako wójt tej gminy mogę być dumna, że przyszło mi pracować i żyć wśród tak wyjątkowych ludzi”.

Wydarzenie swoją obecnością uświetnili posłowie na Sejm RP – Pani Iwona Michałek, Pan Zbigniew Sosnowski i Pan Paweł Szramka, Przewodniczący Rady Powiatu Roman Pytlasiński, dyrektor Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego Krzysztofa Lewandowski, proboszcz parafii św. Marcina Biskupa w Boleszynie ks. Piotr Nowaka, Przewodnicząca Rady Gminy Brzozie Maria Florkiewicz, radni i sołtysi Gminy Brzozie, dyrektorzy szkół z terenu gminy oraz mieszkańcy i przyjaciele gminy Brzozie.

Nagrodzeni zostali zwycięzcy głosowania internetowego w 4 kategoriach: nauka, sport, kultura oraz działalność społeczna. W głosowaniu oddano ponad 4500 głosów. Zwycięzcami zostali odpowiednio w kategorii nauka Daniel Zero, w kategorii sport drużyna unihokeja dziewcząt z Gimnazjum w Brzoziu, w kategorii kultura Marta i Aleksandra Krygier oraz w kategorii działalność społeczna Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza „Team Brzozie”.

Nagrodzeni otrzymali pamiątkowy dyplom oraz nagrodę finansową w wysokości 1000 zł, natomiast wszyscy nominowaniu otrzymali nagrody rzeczowe.

W trakcie wydarzenia wystąpiły wokalistki nominowane w kategorii kultura. Po przyznaniu przez wójt Kędziorską Talentów Gminy, zaproszeni goście przyznali ufundowane nagrody specjalne. Poseł Szramka ufundował nagrodę finansową w wysokości 500 zł dla medalisty mistrzostw świata w kick boxingu Krystiana Rzepki oraz przekazał list gratulacyjny dla trenera, Leszka Jobs. Poseł Michałek ufundowała nagrodę rzeczową i wraz z Przewodniczącą Marią Florkiewicz nagrodziła Dawida Pilewskiego za uzyskanie 100 procentowego wyniku w gminnym konkursie Młodzież Zapobiega Pożarom. Przewodniczący Roman Pytlasiński ufundował nagrodę rzeczową dla pani Agnieszki Fiszer, trener drużyny unihokeja dziewcząt. Dyrektor Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego nagrodził uczestników akcji „Szkole pomagamy, świat oczyszczamy” natomiast Stowarzyszenie Morsów Gminy Brzozie reprezentowane przez radnego Marcina Kamińskiego nagrodziło zwycięzcę konkursu na logo, Monikę Dębek oraz przekazało podziękowania za pomoc w rozwoju stowarzyszenia.