II Konferencja „Odpowiedzialny detektoryzm”. Skarby świata bliskiego

– Myślę, że niezwykle ważna to inicjatywa, jedna z porządkujących działania stowarzyszeń poszukiwawczych. Ważne są bowiem aspekty prawne poszukiwań, a więc możliwości i ograniczenia jak też aspekty popularyzatorskie. Tu mam na myśli choćby takie zagadnienie jak wpływ znalezionych zabytków historycznych na kształtowanie świadomości patriotycznej wśród młodzieży – mówi płk Marian Chwiałkowski, historyk i regionalista, jeden z prelegentów konferencji.

– Naszym celem jest prowadzenie jedynie legalnych akcji poszukiwawczych zabytków ruchomych przy użyciu detektorów metali i magnesów neodymowych, a te wymagają zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz właścicieli gruntów – przypomina Monika Ostrowska. – Brak wymaganych zezwoleń wiąże się z sankcjami karnymi. Poszukiwania mają na celu nie tylko pozyskanie zabytków, ważny element to także ich precyzyjna lokalizacja za pomocą GPSu. Jest to bardzo istotne podczas odtwarzania kart żywej historii. Tak udokumentowane i naniesione na mapę zabytki przekazywane są do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Materiały te w przyszłości mogą być wykorzystane do dalszych badań w naszym przypadku dotyczących Powstania Listopadowego.

Organizatorom konferencji udało się dokładnie sprecyzować problematykę spotkania w Brzoziu, na które przyjechało sporo gości z różnych stron kraju, uniknięto w ten sposób pustej dyskusji. Ważne były zarówno wstąpienia przedstawicieli saperskiej jednostki wojskowej z Chełmna – nie trzeba tłumaczyć dlaczego – przedstawienie aspektów prawnych poszukiwań, archeologii pól bitewnych, a przede wszystkim współpracy archeologów z poszukiwaczami. Z ciekawymi wykładami wystąpili m.in. przedstawiciele Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Marcin Sabaciński i Jakub Wrzosek, archeolog dr Jadwiga Lewandowska, historycy i regionaliści – płk Marian Chwiałkowski i Stefan Kiczyński. Gośćmi konferencji byli poseł Paweł Szramka i przewodniczący Rady Powiatu Brodnickiego Roman Pytlasiński. Obecni byli także członkowie Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Historyczno-Kolekcjonerskiego, Bydgoskiego Stowarzyszenia Miłośników Historii Łuczniczka i Jan Nowicki z Fundacji Fort Rogowo

Konferencja, zorganizowana w sali gimnastycznej SP w Brzoziu, była też okazją do zaprezentowania eksponatów. Prywatną kolekcję broni, odznaczeń, bagnetów i kordzików zaprezentował Tomasz Ługiewicz z Lubawy, prywatną kolekcję broni wystawili także Aleksandra Słupecka, Jędrzej Słupecki, Muzeum Broni i Militariów w Przasnyszu Daniela Duchnowskiego, Muzeum Broni i Militariów w Lubawie Jarosława Kijewskiego. Zobaczyliśmy także zbiory Stowarzyszenia Eksploracyjno-Historycznego Ziemi Michałowskiej Cultura.

Organizatorzy spotkania kierują szczególne podziękowania za wsparcie inicjatywy: właścicielowi Hotelu Pory Roku, właścicielom Masarni Brzozie, Wójtowi Gminy Brzozie Bogusławowi Błaszkiewiczowi

(wind)