Język strony:
English German Polski Russian

Gmina
Brzozie

Informacja

Informujemy, że na terenie gminy Brzozie na dzień 24 marca kwarantanną domową objętych jest 13 osób. Nie ma żadnego potwierdzonego przypadku zarażenia wirusem COVID-19.

Dla osób objętych kwarantanną uruchomiony jest całodobowy numer alarmowy
☎️798 614 738

Dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych potrzebujących pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne funkcjonuje 7 dni w tygodniu w godzinach 7.30-19.00 numer telefonu
☎️56 491 29 25

Przypominamy, że za złamanie zasad kwarantanny grozi kara grzywny do wysokości 30 000 zł.