Informacja

Zmiana terminu spotkań w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla osób uzależnionych od alkoholu.

Od marca 2020 roku spotkania w 2 i 3 poniedziałek miesiąca od godz. 1700 do godz. 1900

w sali nr 11 w Urzędzie Gminy w Brzoziu.