Informacja dot. stypendiów szkolnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu informuje że, wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020 przyjmowane będą w dniach od 01.09.2019 roku do 15.09.2019 roku w pokoju nr 5.

Termin 15 września, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, jest ostateczny.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o dochodach netto wszystkich członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. sierpnia 2019 r.