Informacja dotycząca zakupu paliwa stałego

heap of coal as background top v

Wójt Gminy Brzozie informuje, że Gmina Brzozie  przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych na zasadach określonych w Ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

Wnioski o zakup mieszkańcy mogą składać od poniedziałku 7 listopada 2022 r.

Uprawniona do zakupu węgla jest osoba fizyczna wchodząca w skład gospodarstwa domowego, na rzecz którego:

– wypłacono dodatek węglowy lub

– pozytywnie rozpatrzono wniosek na dodatek węglowy, lub

– dokonane zostało zgłoszenie głównego źródła ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wnioskować można o zakup:

– maksymalnie 1,5 tony węgla typu groszek (w tym ekogroszek) lub orzech na okres do 31.12.2022 r.

oraz

– maksymalnie 1,5 tony na okres od 01.01.2023 r.

(łącznie 3 tony na sezon grzewczy 2022/2023).

Mieszkaniec powinien złożyć wniosek CO NAJWYŻEJ DWA RAZY: po jednym wniosku na jeden okres określony w rozporządzeniu (do 31 grudnia 2022 r. i po 1 stycznia 2023 r.). Należy mieć na uwadze, że jeżeli wniosek będzie dotyczył ilości węgla mniejszej niż 1,5 tony przypadającej na dany okres, nie będzie możliwości złożenia kolejnego wniosku na „pozostałą” część węgla z tego okresu.

W celu przyspieszenia weryfikacji prosimy Państwa o dołączanie do wniosków informacji o przyznanym dodatku węglowym. Informację tę można otrzymać w formie papierowej w GOPS w Brzoziu lub wydrukować z e-maila. E-mail otrzymali od GOPS ci z Państwa, którzy przy składaniu wniosku o dodatek węglowy, podali nam adres swojej poczty elektronicznej.

Cena węgla wynosi 2.000,00 zł/tona, płatne na podstawie faktury w kasie Urzędu Gminy (gotówką lub kartą).

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Brzozie, Brzozie 50, 87-313 Brzozie –  w sekretariacie/biurze podawczym (I piętro) w godzinach pracy urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W drugim przypadku wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (zaawansowanym podpisem elektronicznym). Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy na korytarzu i w pokoju nr 9 (I piętro) oraz do pobrania na stronie internetowej urzędu.

 Do zakupu węgla na opisanych zasadach NIE SĄ UPRAWNIONE osoby, które dokonały zakupu paliwa stałego na sezon grzewczy 2022/2023 po cenie niższej niż 2.000,00 zł brutto za tonę w ilości co najmniej 3 tony na sezon.

Sprzedaż węgla Gmina Brzozie prowadzi w porozumieniu z firmą PPUH Intrat s.j. M. i J. Kierzenkowscy z Brzozia (Brzozie 213, 87-313 Brzozie).

Za udzielanie szczegółowych informacji, odpowiadanie na Państwa pytania odpowiedzialna jest Pani Ewa Jaroszewicz – pracownik Urzędu Gminy – dostępna w pokoju nr 9 (I piętro), telefonicznie 56 49 129 14 lub mailowo jaroszewicz@brzozie.pl

Sekretariat/biuro podawcze przyjmuje wypełnione przez Państwa wnioski. Nie udziela szczegółowych informacji o programie.

Załączniki do pobrania

Plik Data dodania Wielkość pliku Pobrania
doc WNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO- BRZOZIE 04/11/2022 13:42 67 KB 1019