Informacja KPPSP w Brodnicy

dach z kominem

W związku z nadejściem sezonu grzewczego, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy informuje i przypomina, o konieczności dokonania przeglądów stanu technicznego urządzeń i instalacji ogrzewczych oraz przewodów spalinowych i wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, gdzie mogą przebywać znaczne liczby osób. Szczególna uwagę należy zwrócić na administrowane budynki komunalne i socjalne.

Przypominamy również o zwróceniu uwagi na problem bezpiecznej pożarowo eksploatacji różnego rodzaju grzejników elektrycznych oraz gazowych, które pozostawione bez dozoru oraz w pobliżu materiałów palnych np. odzież, meble, elementy wystroju wnętrz itp. mogą stać się przyczyną powstania pożaru. Do częstych przyczyn powstania pożaru należy zaliczyć również zwarcie instalacji elektrycznej spowodowane jej przeciążeniem w wyniku podłączenia nadmiernej ilości urządzeń służących do ogrzewania pomieszczeń.

Corocznie w sezonie zimowym w wyniku wad urządzeń ogrzewczych i ich niewłaściwej eksploatacji dochodzi do dotkliwych w skutkach zdarzeń pożarowych niosących za sobą groźbę utraty mienia, a często także zdrowia i życia mieszkańców.

Ryzyko powstania ognia możemy zmniejszyć, montując w pomieszczeniach mieszkalnych systemy  np. autonomiczne czujki dymu mimo, iż przepisy nie obligują użytkowników do instalowania takich urządzeń.

Tlenek węgla może wydzielać się na skutek nieprawidłowego działania urządzeń ogrzewczych złego zainstalowania, uszkodzenia lub niewłaściwej ich eksploatacji. Powodem pojawienia się czadu w pomieszczeniu może być także niewłaściwie działająca wentylacja oraz niedrożne kanały spalinowe.

W bieżącym roku została zainaugurowana kampania pod hasłem „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!” To ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla. Kampania jest odpowiedzią na niepokojące statystyki dotyczące ofiar pożarów i zatruć czadem. Więcej informacji na powyższy temat można uzyskać na stronie internetowej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej lub Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy pod adresem: www.straz.gov.pl oraz www.straz.brodnica.pl.