Informacja KPPSP w Brodnicy

śnieg na dachu

W związku z nadejściem sezonu zimowego, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy informuje i przypomina, o konieczności usuwania przez właścicieli, zarządców i administratorów budynków wielkopowierzchniowych, którzy są zobowiązani przez prawo budowlane do usuwania z dachów zalegającego śniegu i występującego oblodzenia. Powyższy przykład odnosi się w głównej mierze do hal produkcyjnych, magazynowych oraz dużych obiektów użyteczności publicznej typu hala sportowa i widowiskowa, gdzie niebezpieczeństwo związane ze złymi warunkami pogodowymi jest wyższe. Zimowe opady śniegu, śnieżne zawieje czy też oblodzenia w sposób radykalny mogą wpływać na stan techniczny tych obiektów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego m.in. elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu (art. 62 ust. 1 pkt. I lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.). Jednocześnie, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m , kontrolę należy przeprowadzić, co najmniej dwa razy w roku, natomiast osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić organ nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli (art. 62 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo budowlane).

Przypominamy, iż jeden metr kwadratowy śniegu o przeciętnej gęstości i grubości około 15 cm może ważyć około 50 kilogramów. W czasie odwilży nawet kilkucentymetrowa warstwa śniegu robi się ciężka i często zamienia się w lód. Zjawisko to jest bardzo niebezpieczne dla konstrukcji wielkopowierzchniowych dachów płaskich pokrywających m.in. hale produkcyjne i magazynowe oraz obiekty widowiskowe. Dlatego tak ważne jest, aby w miarę możliwości kontrolować jego ilość i usuwać z dachu jego nadmiar. Niebezpieczne dla zdrowia i życia są także lodowe sople i nawisy śniegowe. Trzeba je bezwzględnie usuwać, aby nie stanowiły dla zagrożenia gdyż mogą spaść na przechodzących pod nimi ludzi.

Jednym z najczęściej występujących uszkodzeń dachów płaskich jest awaria izolacji przeciwwilgociowej, odrywanie od podłoża okładzin i zawilgocenie pomieszczeń położonych poniżej. Powodem jest cykliczne rozpuszczanie się i zamarzanie wody, która najczęściej pojawia się na ich powierzchni pod postacią śniegu. Im grubsza jego warstwa zalegała będzie na dachu lub tarasie, tym dłużej proces ten będzie zachodził.

Zagrożenia dla konstrukcji budynków oraz niszczący wpływ śniegu na ich stan techniczny są poważne i nie należy ich lekceważyć. Warto jednak zdawać sobie przy tym sprawę z tego, że niebezpieczeństwa te stają się realne dopiero wówczas, gdy pojawią się poważne zaniedbania obowiązków ze strony osób odpowiedzialnych za opracowanie projektu, budowę lub opiekę nad budynkiem. Nadzór budowlany może zakazać użytkowania obiektu do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Co więcej takiej decyzji można nadać rygor natychmiastowej wykonalności.

Bywają również tak intensywne opady śniegu, że nie można odśnieżyć dachu w taki sposób, by zalegająca na nim warstwa śniegu nie zagrażała użytkownikom obiektu przykrytego takim dachem. Wówczas właściciel (zarządca) obiektu ma obowiązek go zamknąć, by nie narażać życia lub zdrowia osób w niej się znajdujących.

Więcej informacji na powyższy temat można uzyskać na stronie internetowej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej lub Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy pod adresem: www.straz.gov.pl oraz www.straz.brodnica.pl.