Infrastruktura kulturalna z dofinansowaniem. Będzie kino plenerowe

umowy prow fot mikolaj kuras 21

W czwartek, 26 maja w Muzeum Etnograficznym w Toruniu podpisano umowy z zakresu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”. Umowy w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objęte są Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Wśród beneficjentów znalazła się Gmina Brzozie i Gminna Biblioteka Publiczna w Brzoziu.

Umowy podpisywały wójt Danuta Kędziorska-Cieszyńska i skarbnik Ewa Piotrowicz, a ze strony Gminnej Biblioteki Publicznej Anetta Zega i Barbara Czepek.  Uroczystego wręczenia umów dokonali wicemarszałek województwa Zbigniew Sosnowski, przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska oraz członek zarządu Aneta Jędrzejewska.

Nabór wniosków o przyznanie pomocy na „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” zakończył się w październiku ubiegłego roku. Wpłynęło 71 wniosków, a zarząd województwa  zatwierdził listę, na której znalazło się 67 projektów, a wśród nich projekty z Gminy Brzozie.

W ramach projektu Kultura hybrydowa 3.0 – stworzenie sali widowiskowej z innowacyjnym studiem multimedialnym do nagrań i transmisji on-line w Brzoziu, Gmina Brzozie otrzymała kwotę 188 141 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Brzoziu w ramach projektu Kultura hybrydowa 3.0 – doposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzoziu w urządzenia multimedialne do animowania działań kulturalnych otrzymała 33 837 zł.

Fot: Mikołaj Kuras dla UMWKP

UE

„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE”. OPERACJA PN. „KULTURA HYBRYDOWA 3.0 – STWORZENIE SALI WIDOWISKOWEJ
Z INNOWACYJNYM STUDIEM MULTIMEDIALNYM DO NAGRAŃ  I TRANSMISJI ON-LINE W BRZOZIU”
,
MAJĄCA NA CELU POPRAWĘ JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW GMINY BRZOZIE POPRZEZ STWORZENIE INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ DO ORGANIZOWANIA I ANIMOWANIA UCZESTNICTWA SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ W WYDARZENIACH ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I INTEGRACYJNYCH, WSPÓŁFINANSOWANA JEST ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH DZIAŁANIA „PODSTAWOWE USŁUGI I ODNOWA WSI NA OBSZARACH WIEJSKICH” OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020.