Inkubatory, czyli wsparcie gospodarki

Rusza nabór wniosków w ogłoszonym przez zarząd województwa konkursie o dofinansowanie przedsięwzięć dotyczących zaawansowanego wsparcia dla biznesu.

O dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego mogą się ubiegać samorządy terytorialne i ich spółki oraz działające non profit instytucje otoczenia biznesu, a także konsorcja takich podmiotów. Do podziału jest milion euro.

Stawką jest rozwój oferty wsparcia dla przedsiębiorstw, w tym przede wszystkim tej związanej z tworzeniem inkubatorów przedsiębiorczości. Projekty mogą dotyczyć zarówno inwestycji związanych z budową, rozbudową i modernizacją obiektów na potrzeby tego typu usług, jak i zakupów wyposażenia. Dofinansowanie – do 70 procent wartości.

Nabór wniosków ruszył 31 marca i potrwa do 11 kwietnia. Rozstrzygnięcia we wrześniu.

(wind)