Interaktywne pracownie pomogą w nauce

Uczniowie i nauczyciele z regionu będą mogli wkrótce korzystać z zakupionych przez Urząd Marszałkowski nowoczesnych mobilnych pracowni dydaktycznych do nauczania przedmiotów przyrodniczych. Szkoły wypożyczą sprzęt od Kujawsko-Pomorskich Centrów Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku.

Wakacje nie przeszkadzają

Uczniowie i nauczyciele z regionu będą mogli wkrótce korzystać z zakupionych przez Urząd Marszałkowski nowoczesnych mobilnych pracowni dydaktycznych do nauczania przedmiotów przyrodniczych. Szkoły wypożyczą sprzęt od Kujawsko-Pomorskich Centrów Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku.

– W świecie nowoczesnych technologii młodzież czuje jak ryba w wodzie. Kreatywne i innowacyjne wykorzystanie ich w edukacji jest kluczem do sukcesu w nauczaniu. Udowodniły to już takie przedsięwzięcia realizowane przez samorząd województwa, jak projekty budowy astrobaz oraz wyposażenia szkół podstawowych w tablice interaktywne – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Głównymi dysponentami pracowni mobilnych, odpowiedzialnymi między innymi za szkolenie nauczycieli, procedury związane z wypożyczeniem oraz nadzór nad ich wykorzystaniem, będą Kujawsko-Pomorskie Centra Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu oraz Włocławku. Ze sprzętu nieodpłatnie będą mogły korzystać publiczne szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne z terenu samorządów, które są partnerami projektu

Wakacje nie przeszkadzają. Inicjatywy edukacyjne nie są niczym ograniczone. Warunkiem wypożyczenia pracowni mobilnej będzie odbycie przez nauczyciela szkolenia w pracowni stacjonarnej. Szkoła, która otrzyma sprzęt zobowiąże się również do przygotowania materiałów edukacyjnych np. filmów, zdjęć, scenariuszy zajęć, czy tez opracowania wyników badań. Materiały zasilą zasoby Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej budowanej w ramach projektu. Pracownie stacjonarne zbędą stanowić integralną część bazy szkoleniowej KPCEN.

Wśród partnerów projektu jest 156 gmin z Pomorza i Kujaw. Z powiatu brodnickiego Urzędy Gminy w Bartniczce, Bobrowie, Urząd Miejski w Brodnicy, Starostwo Powiatowe w Brodnicy,  Urzędy Gminy w Brodnicy, Brzoziu,  Górznie Górzno, Osieku, Świedziebni, Urząd Miasta i Gminy w Jabłonowie Pomorskim. Zabrakło tylko Zbiczna.

(wind)