Interaktywni nauczyciele na start – nagrody czekają na wasze pomysły

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku zaprasza nauczycieli różnych typów szkół do udziału w drugiej edycji wojewódzkiego konkursu na najciekawszy scenariusz zajęć z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego tablice multimedialne trafiły do prawie wszystkich szkół w regionie. Planowany jest  już kolejny zakup sprzętu.

Prace na konkurs “Inter-aktywny nauczyciel” na najciekawszy scenariusz zajęć zintegrowanych z wykorzystaniem tablicy interaktywnej przygotowany w oprogramowaniu SMART Notebook można przesyłać do 15 marca. Patronat honorowy nad konkursem objął marszałek Piotr Całbecki.

W ramach realizowanego wspólnie przez samorząd województwa i samorządy lokalne projektu do  klas pierwszych, drugich i trzecich szkół podstawowych w regionie trafiło 2346 zestawów tablic interaktywnych.

– Nasz projekt został bardzo dobrze przyjęty przez nauczycieli, a tablice świetnie sprawdzają się podczas lekcji. Wkrótce do szkół trafią kolejne zestawy tych nowoczesnych urządzeń. Tym razem wyposażymy w nie klasy starsze szkół podstawowych oraz szkoły niepubliczne na terenie całego regionu  mówi marszałek Piotr Całbecki.

(wind)