Inwestycje w Gminie Brzozie

Gmina Brzozie wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu realizuje zadanie pn.

 „Budowa dwóch pomostów pływających, pomostu drewnianego, dwóch wiat drewnianych, budowa i doposażenie placu zabaw, budowa chodnika, nad jeziorami oraz w ich otoczeniu na terenie Gminy Brzozie ”

Cel operacji: Wykorzystanie zasobów i walorów środowiska naturalnego dla rozwoju turystyki poprzez budowę dwóch pomostów pływających, pomostu drewnianego, dwóch wiat drewnianych, budowę i doposażenie placu zabaw, budowę chodnika nad jeziorami oraz w ich otoczeniu na terenie Gminy Brzozie.

Projekt współfinansowany z środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego

Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze na lata 2014-2012

Wartość uzyskanego dofinansowania – 299 977,00 zł

Wartość operacji – 502 201,08 zł

  1. Kompleksowa budowa (dostarczenie elementów i montaż) pomostu pływającego o długości do 25 m, w kształcie L nad jeziorem w Wielkim Głęboczku, działka ewidencyjna nr 244 – 58 902,86 zł
  2. Budowa wiaty drewnianej w kształcie prostokąta o powierzchni do 35m2 w miejscowości Wielki Głęboczek, na działce ewidencyjnej nr 359 – 52 425,05 zł brutto
  3. Kompleksowa budowa (dostarczenie elementów i montaż) pomostu pływającego o długości do 25 m, w kształcie L nad jeziorem w Janówku, działka ewidencyjna nr 29 – 58 902,85 zł
  4. Budowa wiaty drewnianej w kształcie prostokąta o powierzchni do 35m2 w miejscowości Janówko, na działce ewidencyjnej nr 106/7 – 55 104,60 zł brutto
  5. Kompleksowa budowa (dostarczenie elementów i montaż) stałego pomostu drewnianego o długości do 25 m, w kształcie “L” od strony wsi Zembrze nad jeziorem w Janówku, o numerze działki ewidencyjnej 163/1 – 76 260,00 zł
  6. Budowa i doposażenie placu zabaw w miejscowości Wielkie Leźno, na działce ewidencyjnej nr 127/1 i 128/1 – 42 550,72 zł brutto.
  7. Przebudowa drogi we wsi Brzozie polegająca na budowie chodnika na działkach nr 404/18 i 404/20 – 158 055,00 zł brutto.
Rybactwo i Morze

 

Unia Europejska - Europejski Fundusz Morski i Rybacki