Inwestycje w ochronie zdrowia

9 mln złotych dla Brodnicy!

Do 4 lipca w  Urzędzie Marszałkowskim przyjmowano wnioski w konkursie na dofinansowanie projektów związanych z rozwojem infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Na ten cel trafi 60 milionów złotych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

O wsparcie mogły ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą i posiadające kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Projekty dotyczyły  zarówno przebudowy i rozbudowy obiektów ochrony zdrowia jak również zakupów aparatury i urządzeń medycznych. Konkursy rozstrzygnięto. Brodnica ma się z czego cieszyć.

– Z myślą o pacjentach systematycznie podnosimy standard szpitali i przychodni w regionie, co można zauważyć korzystając z placówek służby zdrowia. W tym roku zainwestujemy kolejnych kilkadziesiąt milionów złotych w modernizację i rozbudowę infrastruktury, a także na zakup nowoczesnego sprzętu do diagnostyki, terapii i rehabilitacji – podkreślił marszałek Piotra Całbecki.

W połowie minionego tygodnia  podpisano umowę na ?Przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejących obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

To bardzo ważna wiadomość! Wsparcie finansowe z RPO WK-P wynosi ponad 9 milionów złotych. Jest to kolejna umowa, w ramach konkursu na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z rozwojem infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego wdrażany jest w dwóch etapach. W pierwszym etapie (w latach 2007-2010), w którym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (poprzednik Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju) postawiło na tempo wdrażania, byliśmy  na Kujawach i Pomorzu w ścisłej czołówce regionów. W efekcie województwo otrzymało  nagrodę w wysokości pół miliarda złotych za sprawne wdrażanie.

(wind)