IV Konkurs na rymowankę już ogłoszony!

rymowankajpg

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego serdecznie zaprasza dzieci rolników do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym. Konkurs odbywa się pod Patronatem Honorowym Ministra Edukacji i Nauki i uczestniczyć w nim mogą dzieci urodzone w latach 2008-2012. Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”. Służy ona poszerzaniu wiedzy na temat właściwego magazynowania i stosowania w gospodarstwie rolnym szkodliwych substancji np. środków ochrony roślin, nawozów, paliw, itp. oraz zasad ochrony środowiska naturalnego. Konkurs przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim i centralnym.

Kto może brać udział w konkursie

W konkursie mogą uczestniczyć dzieci urodzone w latach 2008-2012, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny w okresie przyjmowania zgłoszeń podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników. Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 4 wersy) popularyzującej sposoby ograniczania ryzyka oddziaływania substancji szkodliwych na istoty żywe i skażenia środowiska naturalnego w gospodarstwach rolnych. Kompletne zgłoszenie (rymowankę oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy) należy przesłać w terminie do dnia 20.03.2023 r. Można wysłać ją pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego) lub elektroniczną. Należy użyć adresu Oddziału Regionalnego KRUS, w którym podlega ubezpieczeniu rodzic/opiekun prawny dziecka.

Adresy OR KRUS

Etapy konkursu

Konkurs przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim i centralnym. Autorzy trzech najlepszych prac na etapie wojewódzkim, który kończy się 21.04.2023 r., otrzymają nagrody rzeczowe o wartości ok 500 zł, a ich rymowanki zostaną poddane ponownej ocenie na etapie centralnym. Z 48 prac przesłanych przez OR KRUS Centralna Komisja Konkursowa wybierze 20 najlepszych rymowanek. Ich twórcy otrzymają nagrody rzeczowe o wartości ok. 1 000 zł. Gala podsumowująca zaplanowana jest w czerwcu 2023 roku.

Szczegóły w Regulaminie Konkursu

Nagrodzeni w zeszłym roku

Przypominamy, że w zeszłorocznym konkursie nagrodę główną w etapie wojewódzkim konkursu zdobył Adam Patalas z Jajkowa.

Wyróżniono również za udział w konkursie następujące osoby:

  • Jakuba Zielińskiego ze Świecia
  • Annę Krezymon z Wielkiego Głęboczka
  • Hanię Krajnik z Trepek
  • Damiana Lewickiego z Wielkiego Głęboczka