Jajkowo. Takiej oczyszczalni tylko pozazdrościć

To była znakomita, przemyślana decyzja. Cywilizacyjne zaniedbania lat dawno minionych odrabiane są z cierpliwością, dokładnością – są głęboko przemyślane.

Największym zadaniem inwestycyjnym zrealizowanym już w tej kadencji samorządu gminy Brzozie (powiat brodnicki) jest “Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jajkowo, Gmina Brzozie wraz z budową kolektora zrzutowego ścieków oczyszczonych do rzeki Drwęcy”. Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą było Przedsiębiorstwo Budowlano-inżynieryjne “Sanmel” w Brodnicy. Całkowity koszt zadania wynosił ponad 3, 9 mln złotych.

– Oczyszczalna działa jak urządzenie samoobsługowe – mówi Michał Apczyński, jedyny pracownik tego obiektu, konserwator. – Podjeżdża samochód asenizacyjny podłącza się do systemu. Następuje elektroniczna analiza zawartości ścieków. Jeżeli wynik testu, a trwa to kilkanaście sekund, nie odpowiada parametrom, nieczystości nie zostaną przyjęte. Kryteria są bardzo surowe, nie można zrzucić byle co i byle jak.

Tekst i fot. (Wind)