Jajkowo. Wymiana kanalizacji

Kończą się prace ziemne. Wymiana starej infrastruktury to konieczność.

Mieszkańcy Jajkowa zauważyli, że coś się we wsi dzieje. Zaplanowana wymiana kamionkowych rur na PCV – kolektor i sieć kanalizacyjna – prowadzona jest przez ekipę gminnych fachowców, przygotowanych do wszelkich prac ziemnych. Koszt tego niezbędnego przedsięwzięcia to 28 tys. złotych z budżetu gminy.
(wind)