Janówko. Doroczne zebranie – 18 stycznia o 18.00

Dorocznym zwyczajem rozpoczął się czas wiejskich spotkań, bilansu minionego roku.

Zebranie z mieszkańcami wsi Janówko odbędzie się w najbliższą środę w miejscowej świetlicy wiejskiej. W programie m.in. podsumowanie rocznej pracy sołtysa oraz roczne sprawozdanie naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej. Gośćmi będą Mieczysław Jętczak, wójt gminy Brzozie (lub jego przedstawiciel), prezes gminnych struktur OSP – Stefan Błaszkiewicz, komendant gminny OSP – Jerzy Szostakowski.

Kolejne zebrania, podejmujące tematykę poszczególnych wsi i sołectw, przede wszystkim poświęcone działalności rocznej OSP odbędą się w następujących terminach:

  1. OSP Mały Głęboczek – 27 stycznia o godz. 18.00 w remizie OSP Mały Głęboczek
  2. OSP Sugajno – 3 lutego o godz. 18.00 w remizie OSP Sugajno
  3. OSP Zembrze – 17 lutego o godz. 18.00 w remizie OSP Zembrze
  4. OSP Wielkie Leźno – 2 marca o godz. 18.00 w remizie OSP Wielkie Leźno

(wind)