Jeden dzień, mnóstwo wrażeń!

Święta Lipka to sławne Sanktuarium Maryjne, którego kustoszami od początku powstania, aż do dzisiaj są Ojcowie Jezuici. W towarzystwie przewodnika odbyło się zwiedzanie barokowej bazyliki. Z zainteresowaniem wysłuchano opowieści przewodnika o początkach kultu Matki Boskiej w Świętej Lipce sięgającej XIV wieku oraz o historii powstania obecnej bazyliki. Podziwiano niezwykłe freski znajdujące się na ścianach, sklepieniu, filarach, przepiękny ołtarz oraz niezwykłe ruchome organy. Uczestnicy wysłuchali również koncertu organowego obserwując poruszające się figury.

Następnym miastem był Kętrzyn. Tam uczestnicy zwiedzili Zamek Krzyżacki, Starą Synagogę i Bazylikę Kolegiacką św.Jerzego.

Kolejnym punktem był przejazd do Galindii. Kraina historycznego plemienia Galindów, położona na półwyspie u ujścia rzeki Krutyni do jeziora Bełdany. Tutaj historię Galindów opowiedział Galind ubrany w autentyczny strój, jaki nosili członkowie tego plemienia. Wybierając wodza, szamana, orszak żon i koni, pokazał poszczególne miejsca w otaczającym osadę lesie, gdzie odbywały się obrzędy z udziałem zwiedzających, którym towarzyszyły opowieści Galinda o tradycjach, kulturze, codziennych zajęciach i historii plemienia zamieszkującego te tereny od V wieku p.n.e. do XIII wieku n.e. Wszyscy zobaczyli również zgromadzone wyroby z bursztynu w Bursztynowej Komnacie. Spotkanie z Galindami w ich niezwykłej osadzie zakończyło się w grocie usytuowanej w podziemiach osady.

Ostatnim punktem wycieczki był spływ łodziami po rzece Krutyń zakończony ogniskiem. W mazurskiej wiosce Krutyń położonej w sercu Puszczy Piskiej, można przeżyć jedyne w swoim rodzaju spływy łodziami po rzece Krutyń. Rzeka na odcinku spływu jest szczególnie płytka (średnia głębokość 0,5 m) i niezwykle malownicza. Krutynia to szlak uznawany za jeden z najpiękniejszych szlaków nizinnych Europy.

Wycieczka, choć jednodniowa, przebiegła w miłej atmosferze i pozwoliła wszystkim na przyjemne spędzenie dnia. Inicjatorem wyjazdu była przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Janówku – Małgorzata Smoczyńska.