Jubileusz Brodnickiego Parku Krajobrazowego – święto lasu i zwierzyny

park

Brodnicki Park Krajobrazowy został utworzony w 1985 r. Położony jest na obszarze 2 województw: kujawsko-pomorskiego (12 349 ha) i warmińsko-mazurskiego (4 336 ha) oraz na terenie 6 gmin: Zbiczno, Jabłonowo Pomorskie, Brodnica, Brzozie, Biskupiec Pomorski i Kurzętnik. Zajmuje centralną, najbardziej wartościową pod względem przyrodniczym i kulturowym część Pojezierza Brodnickiego.

Ponad 60 proc. powierzchni parku to lasy. Większość z ponad 40 jezior na terenie parku to jeziora rynnowe o wąskim, wydłużonym kształcie otoczone stromymi zalesionymi brzegami. Występuje tu ok. 950 gatunków roślin naczyniowych, wiele z nich to gatunki objęte ochroną całkowitą lub częściową a także gatunki reliktowe.  Oglądać można też kilkusetletnie drzewa – pomniki przyrody (dęby, buki, sosny, lipy). Bardzo liczna i cenna jest również fauna. Do występujących tu chronionych i rzadkich gatunków można zaliczyć: bielika, orlika krzykliwego, bociana czarnego, bąka, kilka gatunków perkozów, żurawia, a także wydrę i bobra europejskiego. Najcenniejsze obszary parku chroni 8 rezerwatów przyrody.

Oprócz atrakcji przyrodniczych występuje tutaj wiele zabytków kultury materialnej: pozostałości osad palowych nad jeziorem Łąkorz i Robotno, 5 grodzisk średniowiecznych, 12 obiektów tradycyjnego budownictwa wiejskiego z XVIII i XIX wieku oraz obiekty sakralne i zespoły pałacowo-dworskie. Poznawanie uroków Brodnickiego Parku Krajobrazowego umożliwiają liczne szlaki turystyki pieszej, rowerowej, kajakowej oraz konnej. Brodnicki Park Krajobrazowy całym obszarem wchodzi w skład “Zielonych Płuc Polski”.

Z okazji jubileuszu w siedzibie Brodnickiego Parku Krajobrazowego w Grzmięcy odbyła się konferencja „Rola parków krajobrazowych w rozwoju regionalnym”. W spotkaniu wzęli udział Ryszard Bober, przewodniczący sejmiku Pomorza i Kujaw,  lokalni samorządowcy ze starostą Piotrem Boińskim, wójtami gmin z terenu Parku, przedstawiciele szkół i instytucji współpracujących z Parkiem oraz współtwórcy Parku. Owacje na stojąco zebrał Bogdan Chrapkowski, były Wojewódzki Konserwator Przyrody, jeden z twórców Parku. Natomiast dyrektor BPK dr inż. Marian Tomoń jest zapewne najstarszym stażem dyrektorem w Polsce  (wszelkich kategorii) – pracuje na tym stanowisku blisko 30 lat!

Tekst i fot. (wind)

park