Klub Miłośników Przyrody Gimnazjum w Brzoziu

Działalność i osiągnięcia

Jak co roku w naszym województwie odbywają się konkursy przedmiotowe organizowane prze Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Oto fragment regulaminu:

Wojewódzkie konkursy przedmiotowe są trzystopniowe:
1) etap I – szkolny; 
2) etap II – rejonowy; 
3) etap III – wojewódzki. 

Przebieg konkursu:

1) Eliminacje konkursowe na wszystkich etapach są przeprowadzane w formie pisemnej (i ustnej – w przypadku języków obcych, jeśli wynika ona ze specyfiki konkursu). 
2) W etapie szkolnym bierze udział każdy uczeń, który zgłosi chęć uczestnictwa w konkursie i przedłoży stosowne oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w konkursie i przetwarzaniu danych osobowych ucznia, składane przez rodzica (opiekuna prawnego) dziecka oraz potwierdzeniu o zapoznaniu się z regulaminem konkursu i akceptacją jego postanowień
3) W etapie rejonowym konkursu może wziąć udział uczeń, który uzyskał, co najmniej 65% punktów możliwych do uzyskania na etapie szkolnym.
4) W etapie wojewódzkim konkursu może wziąć udział uczeń, który uzyskał, co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania na etapie rejonowym.
5) Tytuł finalisty konkursu uzyskuje uczeń, który otrzymał co najmniej 45% punktów możliwych do uzyskania na etapie wojewódzkim. Regulamin ogólny konkursów przedmiotowych organizowanych
przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w województwie kujawsko-pomorskim

6) Tytuł laureata konkursu uzyskuje uczeń, który uzyskał, co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania na etapie wojewódzkim.

Laureaci wojewódzkich finałów konkursów przedmiotowych z biologii i chemii z Brzozia

Finał z biologii odbył się w styczniu w Toruniu. Marta Bieńkowska oraz Justyna Kierzenkowska otrzymały tytuł laureatek. Szymon Jagielski, uczeń klasy drugiej, otrzymał tytuł finalisty.
Natomiast w marcu we Włocławku odbył się finał wojewódzki konkursu z chemii. Z bardzo trudnym testem poradziło sobie tylko 73 gimnazjalistów z województwa kujawsko-pomorskiego, w tym dwóch z naszego małego gimnazjum: Justyna Kierzenkowska i Bartłomiej Lewicki otrzymali tytuły laureatów.
Są to jedyni laureaci z chemii z naszego powiatu!
(www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl)

– Nie ukrywam, że przygotowanie wspomnianych uczniów do tych konkursów było bardzo pracochłonne, chociażby dlatego, że uczę zarówno biologii i chemii – mówi Justyna Nizgorska. – Wyliczyliśmy, że kółko odbywało się średnio po osiem godzin tygodniowo. Pomijam indywidualne konsultacje i przygotowywanie materiałów. Jednak już we wrześniu opracowaliśmy plan pracy, tak żeby chemia nie nakładała się z biologią. Myślę, że do tak wielkiego sukcesu przyczynili się także bardzo zdolni uczniowie. Może nie wszyscy na początku wierzyli we własne siły. Moim zadaniem było motywowanie i wzmacnianie wiary we własne możliwości. Stosowałam różne metody pracy, bo wiadomo praca z uczniem zdolnym, wbrew pozorom, wcale nie jest taka łatwa. Były oczywiście trudne momenty ?Ale daliśmy radę!

Zajęcia terenowe w parku w Brzoziu.

Oprócz przygotowań olimpijskich 2 godziny tygodniowo prowadzę kółko przyrodnicze dla pozostałych uczniów naszego gimnazjum. Nie każdy ma takie możliwości, aby zostać laureatem konkursu przedmiotowego. Są tacy uczniowie, którzy chętnie angażują się w akcje ekologiczne np. dokarmianie zwierząt zimą. Wiele godzin spędziliśmy także na zajęciach terenowych w pobliskim parku.

Projekt Bociany i Boćki

W tym roku szkolnym grupa uczniów z klas drugich realizowała projekt “Bociany i boćki” . Przeprowadzono inwentaryzację gniazd bociana białego na terenie gminy Brzozie. Prace rozpoczęto wiosną ubiegłego roku. Część badawczą realizowano w wakacje. – Wyniki i wnioski przedstawiliśmy na forum klas drugich w grudniu ubiegłego roku. W tym roku także będziemy liczyć bociany. Właśnie czekamy na ich przylot – dodaje Justyna Nizgorska- nauczycielka biologii i chemii w Gimnazjum w Brzoziu.

(wind)