“Klub Senior+” – nabór uczestników

Grupa seniorów gra w szachy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu ogłasza nabór uczestników do Klubu Senior +

Jeżeli jesteś:

  • mieszkańcem Gminy Brzozie
  • w wieku 60+
  • osobą nieaktywną zawodowo i chcesz żyć w sposób aktywny i twórczy

ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM KLUBU „SENIOR +”

Podstawowy zakres oferowanych usług obejmuje:

  • zajęcia o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym, towarzyskim. 

Klub Seniora dostosowany jest dla osób z niepełnosprawnościami.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie Senior+ muszą wypełnić
i złożyć deklarację uczestnictwa wraz z załącznikami w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzoziu.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz rekrutacyjny – deklarację wraz z załącznikami można pobrać:

Osoba do kontaktu Pani  Anna Raczkowska, tel. 56 49 129 25.

W chwili obecnej ze względu na  zagrożenie epidemiologiczne związane z chorobą  zakaźną COVID – 19 prowadzony jest nabór uczestników, zajęcia rozpoczną się z chwilą ogłoszenia o zniesieniu ograniczeń w kontaktach i wznowieniu działalności placówek.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach: Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015- 2020