Klub Seniora w Brzoziu już otwarty

Po przerwie spowodowanej zawieszeniem zajęć z powodu pandemii, 4 maja klub Brzozowy Raj wznowił działalność. Seniorzy korzystali ze spotkań z psychologiem. Brali udział w zajęciach rękodzielniczych, na których ozdabiali styropianowe jajka materiałami i kwiatami, później zostały zabielone i przypominały formę gipsową. Poznali technikę malowania mniszka bawełnianego za pomocą rolek od papieru toaletowego. Pracowali z masą papierową i balonami, efektem czego będą wazony na papierowe kwiaty.
Odbyły się zajęcia taneczne, na których seniorzy przypomnieli sobie poznane wcześniej kroki poloneza oraz zaczęli przygodę z oberkiem.
 
Na warsztatach muzycznych śpiewali poznane piosenki, bardzo dobrze się przy tym bawiąc.
Oprócz tego odbywają się zajęcia z rehabilitantem i fizjoterapeutą.
To oczywiście nie wszystkie propozycje. Zaplanowane są jeszcze wycieczki, zajęcia komputerowe i inne.
 
Przyjętym zwyczajem nasi seniorzy w klubie świętują swoje urodziny. Były życzenia, huczne sto lat oraz kosz słodyczy – podarowany przez pozostałych członków klubu.
11 maja Klub Seniora odwiedziła Pani Wójt Danuta Kędziorska-Cieszyńska, która życzyła zdrowia i szczęścia jubilatowi oraz wszystkim obecnym seniorom, a także wręczyła każdemu upominki.
 
„Cieszę się, że nasz klub seniora spotkał się z tak ogromnym zainteresowaniem. Jest to wspaniałe miejsce spotkań, aktywności, rozwijania pasji i zainteresowań. Zaplanowaliśmy dla Was moc atrakcji, mam nadzieję że uda nam się wszystko zrealizować zgodnie z planem – mówiła Danuta Kędziorska-Cieszyńska – wójt gminy Brzozie.
„W klubie panuje ciepła i rodzinna atmosfera. Seniorzy dobrze czują się w swoim towarzystwie i chętnie biorą udział w zajęciach.” – mówi opiekun klubu Pani Halina Borkowska.
Projekt pn. „Klub Seniora w Gminie Brzozie” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.