Kobietki integrują się

W świetlicy wiejskiej w Zembrzu odbyło się III Spotkanie Integracyjne Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie gminy Brzozie. Inicjatorką spotkania była przewodnicząca Gminnej Rady KGW Małgorzata Smoczyńska. Podczas spotkania przewodnicząca przedstawiła sprawozdanie z działalności Kół. Odbyły się również wybory zarządu Gminnej Rady KGW na kolejną pięcioletnią kadencję. Zaplanowano wstępne działania na 2017 rok.

Wśród zaproszonych gości obecny był Wójt Gminy Brzozie Bogusław Błaszkiewicz oraz magister pielęgniarstwa, Pani Zofia Ługowska, która przybliżyła uczestnikom informacje na temat cukrzycy. Zwróciła uwagę, że jej powstaniu sprzyjają najczęściej nasze zaniedbania i używki, niewłaściwe odżywianie się, brak ruchu, otyłość, nadużywanie leków i palenie papierosów. Może mieć także podłoże genetyczne. Dotyka zarówno osoby młode, jak i starsze.

Popołudnie minęło przy wspólnym poczęstunku w miłej i ciepłej atmosferze. Następne spotkanie za rok.