Kolejna inwestycja drogowa w gminie Brzozie

DSC 0236

W Urzędzie Gminy Brzozie podpisano umowę na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 372/48, 372/53, obręb 0001 Brzozie w miejscowości Brzozie oraz na działce nr 364/1, która stanowi pas drogi gminnej Nr 080317C”.

Umowa została podpisana między wykonawcą – „Nowomiejskie Przedsiębiorstwo Budowlane” Leszek Moczadło a Wójtem Gminy Brzozie Danutą Kędziorską- Cieszyńską przy kontrasygnacie skarbnik Ewy Piotrowicz. Na spotkaniu obecny była również kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Katarzyna Sokalska.

Całkowita wartość zadania wynosi 271 760,52 zł, które jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 118 909, 00 zł brutto. Zadanie zostanie zrealizowane jeszcze w tym roku.

Zakres robót obejmuje m.in.:

 – wykonanie konstrukcji jezdni dostosowanej do odciążenia od ruchu,
 – poprawę parametrów geometrycznych drogi poprzez poszerzenie jezdni,
 – zapewnienie właściwego odwodnienia drogi poprzez wykonanie normatywnych spadków poprzecznych i podłużnych. Realizacja przedmiotowego zadania wpłynie na poprawę warunków komunikacyjnych oraz wzrost poziomu bezpieczeństwa. 

 – Nie zwalniamy tempa. Kolejna inwestycja w gminie Brzozie staje się faktem. Cieszę się, że udało się nam pozyskać kolejne środki zewnętrzne. Nasza gmina staje się coraz piękniejsza i bardziej bezpieczna. Pracujemy nad kolejnymi projektami, zabiegamy o kolejne środki zewnętrzne. Mam nadzieję, że i tym razem będziemy skuteczni – mówi wójt Danuta Kędziorska – Cieszyńska.