Kolejna wieś w sieci

Do końca października br. Mały Głęboczek zostanie przyłączony do sieci kanalizacji sanitarnej. Wygoda dla mieszkańców – inwestycja kosztowała 1,3 mln złotych, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego wyniosło 498 tys. złotych.

– Infrastruktura komunalna to chyba najważniejsze zadanie dla samorządu, administracji samorządowej. Tego priorytetu nikt nie podważy – mówi Mieczysław Jętczak, Wójt Gminy Brzozie.

Ta polityka władz gminy to nie tylko plan, to przede wszystkim efekty. Tu nikt nie obiecuje, ale wykonuje zamierzone projekty.

(wind)