Kolejne środki dla gminy Brzozie

srodki

Zarząd PFRON podjął decyzję w sprawie udzielenia grantów. W naborze wniosków o udzielenie grantu w projekcie „Dostępny samorząd – granty”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, granty otrzyma 798 jednostek samorządu terytorialnego, w tym również Gmina Brzozie.

Łączna kwota grantów to 100 804 225,70 zł w tym:
 
  • w kategorii „małego grantu” udzielonych zostanie 567 grantów na łączną kwotę 49 991 938,10 zł;
  • w kategorii „dużego grantu” udzielonych zostanie 231 grantów na łączną kwotę 50 812 287,60 zł.

Gmina Brzozie otrzymała tzw. „duży grant” na łączną kwotę 196 380,00 zł. Celem naboru wniosków jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez JST. Przeznacza się je dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wsparcie w spełnieniu wymogów dostępności określonych w ustawie o dostępności.

W ramach zadania powstanie między innymi winda schodowa w budynku po gimnazjum. Oprócz niej oznaczy się ciągi komunikacyjne, zakupi wycieraczki antypoślizgowe, rozbuduje portal komunikacyjny. Poprawiona będzie także dostępność komunikacyjno-informacyjna, między innymi poprzez usługę tłumacza języka migowego online.

 

srodki