Kolejne środki dla samorządu Gminy Brzozie

kościół

Znamy już wyniki naboru w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków. Dofinansowanie przyznano na ponad 4800 projektów. Łączna kwota wsparcia to 2,51 mld zł. Program ma na celu odbudować blask zabytków w całej Polsce. Wśród beneficjentów znalazła się także Gmina Brzozie. Dofinansowanie trafi tym razem do kościoła p.w. Wszystkich Świętych w Brzoziu na renowację kościoła wraz z dzwonnicą i remont zabytkowej plebanii. Kwota dofinansowania to 1 mln złotych.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków skierowano do gmin, powiatów oraz województw. Polega na bezzwrotnym wparciu inwestycji dotyczących renowacji i odbudowy zabytków. Dofinansowanie może pokryć do 98% kosztów inwestycji, udział własny samorządu to minimum 2%. Celem programu jest wsparcie  samorządów w poprawieniu stanu, odbudowie i remontach obiektów zabytkowych, przyczyniając się tym samym do poprawy ich stanu i uchronienie przed degradacją i niszczeniem.

Dofinansowanie przyznano na realizację zadań inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami. Przeznaczyć je można na prace konserwatorskie i restauratorskie. Również na roboty budowlane przy zabytku prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego albo na udzielenie dotacji samorządowej na takie prace. W ramach RFOD wnioskodawcy mogli starać się o wsparcie w jednej z trzech kategorii. Były to: do 150 tys. zł, do 500 tys. zł oraz do 3,5 mln zł. 

Szef resortu kultury przekazał, że w ramach pierwszego naboru do programu wpłynęło ponad 20 tys. wniosków na sumę ponad 11 mld zł.

W tym programie dojdzie do odnowienia setek, tysięcy pałaców, dworków, kościołów, a także dworców kolejowych, budynków użyteczności publicznej, szkół czy szpitali – oświadczył premier.