Kolejne tablice interaktywne do szkół – w Brzoziu, Jajkowie i Wielkim Leźnie

Urząd Marszałkowski przygotowuje drugą edycję projektu wyposażenia szkół podstawowych w regionie w nowoczesne tablice interaktywne.

W ramach przedsięwzięcia realizowanego wspólnie przez samorząd województwa i samorządy lokalne do 541 placówek trafi w sumie 2139 takich urządzeń. Także do szkół podstawowych w Brzoziu, Wielkim Leźnie i Jajkowie.

W pierwszej, zakończonej dwa lata temu edycji projektu, do klas pierwszych, drugich i trzecich szkół podstawowych w regionie trafiło w sumie 2346 zestawów tablic multimedialnych. Był to największy tego typu projekt w Polsce.

– Nasze tablice interaktywne to świetne narzędzia dydaktyczne, które pozwalają uatrakcyjnić zajęcia nauczycielom i dają wiele frajdy dzieciom. Kolejną edycję naszego projektu kierujemy głównie do starszych uczniów szkół podstawowych. Ze wsparcia po raz pierwszy skorzystają też szkoły niepubliczne – tłumaczy Marszałek Piotr Całbecki.

Szacunkowa wartość projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej to 32,5 miliona złotych.

Wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego wyniesie 24,4 miliona złotych. Do udziału w przedsięwzięciu zaprosiliśmy wszystkie samorządy lokalne z regionu. Chęć udziału w projekcie zgłosiło 130 jednostek samorządu lokalnego, a także 23 podmioty prowadzące niepubliczne szkoły podstawowe.

Na Kujawach i Pomorzu sprzęt trafi do 510 publicznych szkół podstawowych (klasy 4-6), które przedstawiły zapotrzebowanie na 2022 tablice oraz 31 niepublicznych szkół podstawowych z uprawnieniami szkół publicznych (klasy 1-6), które przedstawiły zapotrzebowanie na 117 tablic.

W skład każdego zestawu wejdzie tablica, projektor oraz laptop z oprogramowaniem. W ramach projektu powstanie także system dystrybucji treści interaktywnych czyli internetowy portal dla szkół uczestniczących w projekcie. W ich przygotowanie włączą się wszystkie szkoły, do których trafią tablice, tworząc społeczność udostępniającą i wymieniającą między sobą wytworzone materiały.

W tej chwili trwa przygotowanie postępowania przetargowego na dostawcę urządzeń. Tablice trafią do szkół w przyszłym roku szkolnym.

(wind)