Komunikat w sprawie dowodów osobistych

Urząd Gminy w Brzoziu – biuro dowodów osobistych informuje, że w 2014 roku mija ważność dowodów osobistych wydanych w 2004 roku i trzeba je koniecznie wymienić na nowe.

Urząd Gminy w Brzoziu – biuro dowodów osobistych informuje, że w 2014 roku mija ważność dowodów osobistych wydanych w 2004 roku i trzeba je koniecznie wymienić na nowe.

Osoby objęte obowiązkiem wymiany uprzejmie prosimy o zgłaszanie się zgodnie z datami ważności zawartymi w dowodzie osobistym, do Urzędu Gminy w Brzoziu pok. nr 1 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00.

Czas oczekiwania na nowy dowód osobisty to około 30 dni.