Konferencja inauguracyjna

Dnia 27 czerwca 2012 roku w restauracji “Kalchem” w Brzoziu odbyła się konferencja inauguracyjna rozpoczynająca realizację projektu systemowego “Gmina Brzozie dla mieszkańców i z mieszkańcami” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem konferencji było omówienie założeń projektowych oraz planowanych działań.

Dnia 27 czerwca 2012 roku w restauracji “Kalchem” w Brzoziu odbyła się konferencja inauguracyjna rozpoczynająca realizację projektu systemowego “Gmina Brzozie dla mieszkańców i z mieszkańcami” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem konferencji było omówienie założeń projektowych oraz planowanych działań.

Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Anna Raczkowska, która przywitała zgromadzonych gości: beneficjentów projektu oraz zespół projektowy: Panią Arletę Stankowską – specjalistę pracy socjalnej, Panią Sabinę Otka – pracownika socjalnego, oraz Panią Wiesławę Natkowską – główną księgową. Zostały przybliżone uczestnikom założenia projektu systemowego, oraz omówione warsztaty/kursy, które będą realizowane w ramach projektu: kurs opiekun osób starszych i niepełnosprawnych, kurs prawo jazdy kat. B, kurs wykonywania ozdób z filcu, warsztaty wspierające aktywizację zawodową, warsztaty metod pracy w środowisku rodzinnym, warsztaty w zakresie podniesienia kompetencji społeczno-zawodowych. Uczestnicy konferencji otrzymali catering oraz materiały promocyjne, gadżety oraz harmonogramy szkoleń. 

Autor: Sabina Otka