Konkurs fotograficzny “Krajobraz z moich stron”

Plakat Górznieńsko Lidzbarski Park Krajobrazowy01

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy już po raz trzeci organizuje konkurs fotograficzny “Krajobraz z moich stron” skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu brodnickiego.

20 października obchodzimy „Międzynarodowy Dzień Krajobrazu” – święto ustanowione przez Radę Europy z inicjatywy Polski dla upamiętnienia podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Z okazji z tej okazji Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy organizuje konkurs fotograficzny pt. „Krajobraz z moich stron”, skierowany do uczniów klas IV-VIII ze szkół z powiatu brodnickiego.

Ideą „Międzynarodowego Dnia Krajobrazu” jest podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie czynników kształtujących krajobraz oraz potrzeby większej dbałości o otoczenie, w którym żyjemy. Tegoroczne hasło przewodnie brzmi „Doceń lokalność”. Obchody wydarzenia pod taką domeną stanowią doskonałą okazję do promowania towarzyszących nam wartości krajobrazowych, charakterystycznych form ukształtowania terenu oraz wkomponowanych w krajobraz elementów kulturowych takich jak: zabytkowe chaty, kamienice, dwory, kościoły, zabytki techniki, aleje, pojedyncze drzewa, przydrożne kapliczki oraz inne obiekty warte uznania.

Temu m.in. służy konkurs fotograficzny pt. „Krajobraz z moich stron”, organizowany przez Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy. Przedsięwzięcie skierowane jest do uczniów klas IV-VIII ze szkół z powiatu brodnickiego. Celem konkursu jest popularyzacja „Międzynarodowego Dnia Krajobrazu”, pogłębianie zainteresowań przyrodniczych, budowanie emocjonalnego podejścia do krajobrazu, a także promocja walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego oraz powiatu brodnickiego.

Termin przesyłania zdjęć mija 15.10.2023 r., po czym nastąpi ocena i wybór najlepszych zgłoszonych fotografii oraz głosowanie internetowe. Wyłonieni w trakcie głosowania laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, których zakup został sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Przewiduje się także przyznanie siedmiu wyróżnień.

Więcej szczegółów znajdą Państwo w załączonym plakacie informacyjnym, regulaminie konkursu oraz na stronie internetowej GLPK w zakładce konkursy przyrodnicze: https://parki.kujawsko-pomorskie.pl/glpk/edukacja-i-nauka/konkursy-przyrodnicze/2992-konkurs-fotograficzny-gorzniensko-lidzbarskiego-parku-krajobrazowego