Konkurs na najpiękniejsze kartki wielkanocne. Premia za własny pomysł

Zapraszamy przedszkolaki oraz uczniów szkół podstawowych z naszego regionu do udziału w konkursie plastycznym „Karta wielkanocna własnoręcznie zrobiona lepsza niż kupiona”. Na prace organizatorzy czekają do 4 marca.

Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Wielkanocnych w postaci kartki świątecznej.  Konkurs kierowany jest do dzieci w wieku 3-12 lat z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w 3 kategoriach wiekowych: I dzieci w wieku 3-6 lat, II  dzieci w wieku 7-9 lat,   III dzieci w wieku 10-12 lat.

W każdej kategorii wiekowej przyznane zostaną trzy nagrody rzeczowe.
Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Gabinet Marszałka, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń z dopiskiem „Kartka Wielkanocna”.

Warunki konkursu:
– każdy uczestnik może nadesłać 1 kartkę;
– autorem kartki może być tylko jedna osoba;
– technika wykonania prac jest dowolna;
– format kartki nie może być mniejszy niż A5 i nie większy niż A4;
– każda kartka musi posiadać na odwrocie trwale zamieszczone dane uczestnika konkursu: imię i nazwisko, wiek, adres do korespondencji oraz numer telefonu kontaktowego. Kartki, na których nie będzie wyznaczonych danych nie zostaną ocenione prze jury.

(wind)