Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej

Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzoziu oraz Szkoły Podstawowej w Wielkim Leźnie.doc

Załącznik do Zarządzenia o ogłoszeniu konkursu- SP Brzozie, W.Leźno – 2012r.doc