Konkurs pięknego czytania w Gimnazjum

„Gdy się ktoś zaczyta, zawsze się albo czegoś nauczy, albo zapomni o tym, co mu dolega,
albo zaśnie – w każdym razie wygra”
(Henryk Sienkiewicz, O książce. Myśli, wiersze, aforyzmy)

07.12.2016r. w świetlicy szkolnej Gimnazjum w Brzoziu odbył się konkurs czytelniczy. 14 uczniów, po dwóch z każdej klasy, zmierzyło się z fragmentami utworów Sienkiewicza – „Pan Wołodyjowski”, „Potop”, „Ogniem i mieczem”. Nie bez powodu wybrano akurat literaturę Sienkiewicza. Z okazji 170 rocznicy urodzin pisarza oraz 100 rocznicy śmierci, właśnie rok 2016, Senat ustanowił Rokiem Henryka Sienkiewicza. Popularyzacja jego twórczości oraz idei zawartych w książkach przyczynia się do wychowywania młodzieży w poczuciu patriotyzmu i przywiązania do tradycyjnych wartości i stąd pomysł na konkurs.

Ocenianie podlegała m.in. technika czytania: płynność, dykcja, tempo czytania; środki artystycznego wyrazu: pauzowanie, tempo, modulacja głosu i jego natężenie, mimika, ewentualny gest, kontakt wzrokowy z odbiorcą.

Jury w składzie: Wójt Gminy Brzozie – Pan B. Błaszkiewicz, Przedstawiciele Rady Rodziców: Pani M. Smoczyńska, A. Wardowska, E. Sobiech oraz pedagog szkolny – Pani J. Górzewska, jednogłośnie wybrało trójkę najlepszych:

Joannę Krajnik z klasy IA – I miejsce, Weronikę Filipowicz z klasy IIIA – II miejsce, Jakuba Napierskiego z klasy IIIA – III miejsce.

Wszystkim uczestnikom konkursu należą się gratulacje za chęć udziału i popularyzację czytelnictwa. Literatura Sienkiewicza nie należy bowiem do łatwych, o czym przekonali się nauczyciele gimnazjum obecni na konkursie oraz rodzice uczniów. Bardzo dziękujemy i zapraszamy w lutym na kolejne spotkanie z literaturą.

Wielkie podziękowania należą się pomysłodawczyniom, organizatorkom konkursu – Paniom: Wierzchołowskiej, Siudowskiej-Nawrockiej, Kruzińskiej, Bąkowskiej, które obok oprawy technicznej, zadbały o wystrój i nastrój przy herbatce i ciastku.

LISTA UCZESTNIKÓW KONKURSU PIĘKNEGO CZYTANIA:

  • KLASA IA – JOANNA KRAJNIK; ALICJA CZEŚNIK
  • KLASA IB – ARMIN HABIBIVIĆ; ALEKSANDRA MATUSZEWSKA
  • KLASA IIA – MICHAŁ STERNICKI; BARTŁOMIEJ TRĘDOWICZ
  • KLASA IIB – ALEKSADRA GŁOWACKA; MICHAŁ NOWIŃSKI
  • KLASA IIC – LIWIA USEWICZ; BARTŁOMIEJ KOMOROWSKI
  • KLASA IIIA – JAKUB NAPIERSKI; WERONIKA FILIPOWICZ
  • KLASA IIIB – JULIA KOZŁOWSKA; KAROLINA LEWALSKA

Autor: Marzena Pucek