Konkurs pięknego czytania w Szkole Podstawowej w Wielkim Leźnie.

W dniu 22 listopada 2012 r. uczniowie edukacji wczesnoszkolnej prezentowali swoje umiejętności pięknego czytania w konkursie “Czytam wzorowo”

“Czytanie jest dla umysłu tym, czym gimnastyka dla ciała.”

W dniu 22 listopada 2012 r. uczniowie edukacji wczesnoszkolnej prezentowali swoje umiejętności pięknego czytania w konkursie “Czytam wzorowo”. Każdy uczestnik konkursu losował tekst, który zaprezentował przed komisją. Komisja w składzie: dyrektor Jerzy Natkowski, bibliotekarka Elżbieta Zabłocka oraz pani Maria Urbańska oceniała poprawność, płynność, wyrazistość oraz indywidualną interpretację czytanego tekstu.

Zwycięzcami konkursu zostali: Dominik Warlikowski, Alicja Cześnik, Dominika Knuth – uczniowie z klasy III. Laureaci zostali nagrodzeni książkami oraz dyplomami. Konkurs przygotowała i przeprowadziła pani Maria Urbańska.