Konkurs pt. “Ekologiczne zagospodarowanie zagrody wiejskiej”

W ramach konkursu „Ekologiczne zagospodarowanie zagrody wiejskiej” na etapie gminnym we wrześniu przeprowadzono lustrację 15 gospodarstw na terenie gminy Brzozie. Zwrócono szczególną uwagę na składowanie środków ochrony roślin, nawozów mineralnych, prawidłowo założony kompostownik, odpowiednio zlokalizowany ogródek warzywny i ozdobny, segregację odpadów oraz ogólną estetykę zagrody wiejskiej. Na podstawie oceny gospodarstw, zgodnej z regulaminem konkursu, komisja wyłoniła laureatów: Państwa Marka i Beatę Malinowskich.

Laureaci pierwszego miejsca w konkursie na szczeblu gminnym wzięli udział w drugim etapie konkursu na szczeblu wojewódzkim, gdzie zajęli II miejsce.