Konkurs Sposób na Sukces – XXIV edycja

14.11.23

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza XXIV edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

image

Do konkursu „Sposób na Sukces” mogą być zgłaszane przedsięwzięcia uruchomione w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 29 lutego 2024 roku.

Karty zgłoszenia udziału w konkursie należy przesyłać bezpośrednio w terminie do 25 kwietnia 2024 r. na adres:
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów 

Głównym celem ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” jest promocja:

1) przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i w miastach do dwudziestu tysięcy mieszkańców;

2) innowacyjnych rozwiązań sprzyjających podnoszeniu jakości życia na obszarach wiejskich

i miastach do dwudziestu tysięcy mieszkańców, będących przykładami tworzenia i wdrażania „innowacji”;

3) działań na rzecz ograniczania skutków niekorzystnych zmian klimatu, w tym przedsięwzięć zrealizowanych na rzecz: ochrony środowiska oraz odnawialnych źródeł energii;

4) włączenia społecznego i zmniejszenia ubóstwa na obszarach wiejskich i miastach do dwudziestu tysięcy mieszkańców, ze szczególnym wsparciem zatrudniania osób z grup defaworyzowanych na rynku pracy (np. osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, kobiet powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, wychowawczych, emerytów);

5) przedsięwzięć* efektywnie zrealizowanych przy wsparciu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i innych programów pomocowych.

*przedsięwzięcie – rozumiane jako prowadzenie nowouruchomionej działalności gospodarczej lub wdrożenie nowego rozwiązania, pomysłu lub/i projektu w ramach prowadzonej dotychczas działalności gospodarczej (np. innowacyjnego).

Wyłonienie laureatów i wyróżnionych w Konkursie odbywa się w trzech etapach:

I etap – ocena przez członków Rady przedsięwzięć zgłoszonych do Konkursu na podstawie informacji zawartych w Kartach zgłoszeń udziału w Konkursie, w tym w załącznikach do tych Kart, zakończony wyłonieniem przez Radę grupy nominatów;

II etap – ocena przez Radę zgłoszonych przedsięwzięć na podstawie wizytacji terenowych przeprowadzanych u nominatów przez członków Rady, zgodnie z kryteriami oceny przedsięwzięć;

III etap – wyłonienie spośród nominatów – laureatów i wyróżnionych w Konkursie oraz w przypadku wybitnych osiągnięć wyłonienie laureata rekomendowanego do nagrody „Grand Prix” Konkursu.

DO POBRANIA

https://www.cdr.gov.pl/images/Brwinow/SNS/edycja_24/Zarzadzenie_2024_Nr_06.pdf

https://www.cdr.gov.pl/images/Brwinow/SNS/edycja_24/Zarzadzenie_2024_Nr_07.pdf

Załączniki do pobrania

Plik Data dodania Wielkość pliku Pobrania
doc Zal_nr_1_Karta_zgloszenia 08/03/2024 11:34 18 KB 6
doc Zal_nr_2_Informacje_szczegolowe 08/03/2024 11:34 19 KB 6
doc Zal_nr_3_Oswiadczenia 08/03/2024 11:34 18 KB 6