Konkurs statystyczny dla gimnazjalistów – ciekawość zaspokojona?

Cel konkursu to wspieranie rozwoju umiejętności analizy i interpretacji danych liczbowych, formułowania wniosków i prowadzenia dedukcji, a także promowanie wiedzy o województwie kujawsko-pomorskim.  Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:

I etap: samodzielnie przygotowanie referatu „Statystyka, Mój Region i Ja”  z wykorzystaniem danych statystycznych statystyki publicznej dotyczących województwa kujawsko-pomorskiego (termin nadsyłania referatów to 29 stycznia),

II etap: z udziałem sześciu uczniów – autorów prac najwyżej ocenionych w pierwszym etapie, polegający na samodzielnym przygotowaniu i przedstawieniu prezentacji referatu przesłanego w ramach I etapu (termin prezentacji oraz ogłoszenie wyników: 21 marca).

Do wygrania między innymi tablet, smartphone i aparat fotograficzny. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął marszałek Piotr Całbecki.

Szczegółowe informacje na temat konkursu http://bydgoszcz.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/konkurs-gimnazjum/

(wind)