Kto skorzysta z tej oferty?

RPO kujawsko-pomorskie

Urząd Marszałkowski zaprasza do korzystania z oferty przygotowanej dla przedsiębiorców z regionu.

Środki dostępne są między innymi w konkursach ogłaszanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Część funduszy przekazano do dyspozycji instytucji otoczenia biznesu, by maksymalnie ułatwić  firmom sięganie po wsparcie.

 – W naszym Regionalnym Programie Operacyjnym co czwartą złotówkę przeznaczamy na wspieranie przedsiębiorców. Środki kierujemy między innymi na wspieranie innowacyjności, rozwój działalności firm na zagranicznych rynkach, szkolenia dla pracowników oraz przygotowanie preferencyjnych pożyczek i kredytów. Warto sięgnąć po to wsparcie – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego – aktualne konkursy:

  • do 500 tys. zł na wprowadzenie innowacji produktowych lub usługowych,
  • od 2 do 15 mln zł na rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, w tym granty na działania wspierające zatrudnienie (do 500 tys. zł).

Lokalne Grupy Działania

  • od 50 do 100 tys. zł dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  • od 50 do 300 tys. zł dotacji na rozwój firmy

(Więcej informacji na stronach Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu)

(wind)