Kujawsko-Pomorska Akademia Sołtysów

Sołtysi z ośmiu powiatów województwa wzięli udział w zajęciach Kujawsko-Pomorskiej Akademii Sołtysów.

Cykl szkoleń i warsztatów skierowany jest do liderów wiejskich, którzy mają wpływ na aktywizację lokalnych społeczności, podejmowanie wspólnych inicjatyw i efektywne korzystanie ze środków zewnętrznych.

Pierwsze spotkanie odbyło się 2 października w Brodnicy. W programie pierwszego szkolenia znalazły się następujące zagadnienia:
Sołtys jako lider, wzmacnianie kompetencji przywódczych,

– Sołtys w wiejskim procesie decyzyjnym,
– Rola sołtysa w kontekście wzmacniania wiejskiej wspólnoty,
– Podejście do współdziałania wzmacniające skuteczność,
– Skuteczne komunikowanie się,
– Jak radzić sobie z konfliktem i dążyć do porozumienia.

Akces do I cyklu wspólnego projektu zgłosiło 8 powiatów: brodnicki, golubsko-dobrzyński, świecki, toruński, grudziądzki, mogileński, tucholski i bydgoski. Szkolenie jest bezpłatne.

Ze szkoleń Kujawsko-Pomorskiej Akademi Sołtysów z gminy Brzozie skorzystali: sołtysi wsi Janówko, Sugajno, Mały Głęboczek i Wielki Głęboczek.
(wind)