Kujawsko-Pomorska Sieć Turystyczna

para turystów

Celem projektu jest stworzenie integralnego systemu informatycznego Kujawsko-Pomorskiej Sieci Turystycznej ( główny Regionalny Portal Rezerwacyjny dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z suportalami dla Lokalnych Grup Działania ), który umożliwi:

  • zintegrowanie ofert turystycznych województwa (obiekty noclegowe, biura podróży, gastronomia, wydarzenia, wycieczki, atrakcje turystyczne, aktywności), gdzie oferenci umieszczą swoją ofertę a klient będzie mógł bezpośrednio zakupić lub zarezerwować za odpłatnością;
  • skoordynowanie działań promocyjnych w celu zwiększenie ruchu turystycznego i liczby rezerwacji;
  • ograniczenie skutków ekonomicznych pandemii Covid-19 wśród przedsiębiorców;
  • uniezależnienie branży turystycznej od zagranicznych portali rezerwacyjnych, a tym samym zwiększenie wpływów z podatków lokalnych.

Na portalach rezerwacyjnych przedsiębiorcy z obszarów objętych LSR zamieszczać będą swoje oferty, które klient będzie mógł od razu zakupić.

W ramach projektu planowana jest duża akcja promocyjna, która zwiększy poziom sprzedaży ofert od lokalnych przedsiębiorców.

Zalecane jest, aby Oferent nauczył się: tworzenia ofert, kontaktów z klientem za pomocą elektronicznych form kontaktu.

Przykładowe realizowane przez TRIPSOMNIĘ sieci:

https://karkonosze.travel/pl,    https://swietokrzyskie.travel/, Brodnickie.travel

Osoby/firmy zainteresowane udziałem w projekcie proszę o podanie na adres: lgdbrodnica@wp.pl następujących danych: Nazwa firmy; adres; dane kontaktowe – środki łączności, osoba do kontaktu; oferowane produkty/usługi; inne charakterystyczne cechy, a w tytule: Sieć turystyczna.